Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

3 de gener 2016, DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL

Salm 147

Al·leluia!

Glorifica el Senyor, Jerusalem;
SiĂł, canta lloances al teu DĂ©u,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

Al·leluia!

Manté la pau en el teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
corre de pressa la seva paraula.

Al·leluia!

Anuncia la seva paraula als fills de Jacob,
als fills d\'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat aixĂ­ amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Al·leluia!

Evangeli (Jn 1, 1-18)

Lectura de l\'evangeli segons sant Joan

Al principi existia
el qui Ă©s la Paraula.
La Paraula estava amb DĂ©u
i la Paraula era DĂ©u.

Ell estava amb DĂ©u al principi.
Per ell tot ha vingut a l\'existència,
i res no hi ha vingut sense ell.

En ell hi havia la vida,
i la vida era la llum dels homes.
La llum resplendeix en la foscor,
i la foscor no ha pogut ofegar-la.

DĂ©u enviĂ  un home que es deia Joan.
Vingué com a testimoni
a donar testimoni de la llum,
perquè per ell tothom cregués.
Ell no era la llum,
venia solament a donar-ne testimoni.

Existia el qui Ă©s la llum veritable,
el qui ve al mĂłn
i il·lumina tots els homes.
Era present en el mĂłn,
que per ell ha vingut a l\'existència,
i el mĂłn no l\'ha reconegut.
Ha vingut a casa seva,
i els seus no l\'han acollit.

Però a tots els qui l\'han rebut,
als qui creuen en el seu nom,
els ha concedit de ser fills de DĂ©u.
No han nascut
per descendència de sang,
ni d\'un desig carnal,
ni d\'un voler humĂ ,
sinĂł de DĂ©u mateix.

El qui Ă©s la Paraula s\'ha fet home
i ha habitat entre nosaltres,
i hem contemplat la seva glòria,
glòria que ha rebut
com a Fill Ăşnic del Pare,
ple de grĂ cia i de veritat.
Joan dĂłna testimoni d\'ell
quan proclama:
«És aquell de qui jo deia:
El qui ve després de mi
em passa al davant,
perquè, abans que jo, ell ja existia.»

De la seva plenitud,
tots nosaltres n\'hem rebut
grĂ cia rere grĂ cia.
La Llei fou donada per Moisès,
però la gràcia i la veritat
han vingut per Jesucrist.
A DĂ©u, ningĂş no l\'ha vist mai:
el seu Fill Ăşnic, que Ă©s DĂ©u
i estĂ  en el si del Pare,
Ă©s qui l\'ha revelat.

Comentari evangèlic:

DĂ©u no rellisca

Avui dia tenim tantes coses a fer i tants mitjans per fer-les, que més o menys tots ens hem tornat multitasca. Mentre escric aquestes ratlles, que després alguns sentiran presencialment a l´església però que altres llegiran en una web o rebran per correu electrònic, , de tant en tant miro les darreres novetats del twitter i espero rebre un whatssap de la persona que havia de venir i no ha vingut. I vaig controlant l´hora perquè ben aviat hauré de sortir de casa.
I així ens anem acostumant a viure presències virtuals, en què som a molts llocs a la vegada sense acabar de ser-hi. Ja és habitual veure colles de joves que no es miren, sinó que cadascú va absort interactuant amb la pantalla del seu mòbil.
Segons com es miri, el problema del pecat de la humanitat podria ser un tema menor per a Déu. Com aquella mare que ha de sortir més tard de la feina i amb un parell de trucades organitza la família, Déu ens hauria pogut salvar a distància. Però no, s´ha implicat, s´ha mullat, s´ha encarnat.
A vegades diem que hi ha coses que no s´entenen si no les vius des de dins. Això és el que ha fet Déu amb nosaltres, ha vingut a viure la nostra vida. I això ha de ser per a nosaltres un gran motiu d´agraïment, i també un exemple a seguir.
No podem viure defugint els problemes del nostre món, relliscant amb superficialitat sobre una pista de gel sec. A exemple de Déu, ens hem d´encarnar, és a dir, involucrar en tot allò que afecta el bé de la humanitat. No podem restar indiferents davant tants problemes del nostre món, ni ens podem conformar amb un petit gest per tranquil·litzar la consciència. No podem resoldre tots els problemes, però no tenim dret a no posar tots els mitjans al nostre abast per resoldre el que puguem.
Aleshores la vida es torna més intensa i les nostres presències són més reals, fins i tot si hem de continuar funcionant en mode multitasca.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12