Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

6 de gener 2016, EPIFANIA DEL SENYOR

Salm 71

DĂ©u meu doneu, al rei el vostre dret,
doneu al prĂ­ncep la vostra rectitud.
Que governi amb justĂ­cia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

R. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins a l’extrem del país.

R. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.

Li portaran obsequis les illes
i els reis de TarsĂ­s;
els reis d’Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.
Li faran homenatge tots els reis,
se li sotmetran tots els pobles.

R. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.

SalvarĂ  els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S’apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarĂ  de la mort.

R. Tots els pobles, Senyor, us faran homenatge.

Evangeli (Mt 2,1-12)

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: «¿On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge». El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s’inquietaren en
sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep
que pasturarà Israel, el meu poble”». Llavors Herodes cridà secretament els mags i
s’informà ben bé del moment en què s’havia aparegut l’estrella. Després els encaminà a Bet-Lèhem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, que jo també vull presentar-li el meu
homenatge». Sortint de l’audiència del rei, es posaren en camí.

Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l’estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.

Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

Comentari evangèlic:

Un dels mags era jove

Avui podríem treure molts ensenyaments d´aquest relat evangèlic carregat de simbolisme, però convé no dir gaires coses perquè avui la gent està molt enfeinada i no s´ha d´abusar de la seva paciència.
Només dos punts. El primer: aquests mags vénen de molt lluny i, a més, segons la nostra tradició, tenen la pell i els cabells de colors diferents. Són tot un símbol d´universalitat, ara se´n diu multiculturalisme. El segon: els mags segueixen una estrella que els desperta la curiositat, els interroga i els posa en camí, en actitud de recerca, fins que arriben a fer el gran descobriment.
Què volen dir aquests dos punts de reflexió? Que el gran descobriment que celebrem en la festa d´avui no és cap regal embolicat en paper de colors, sinó la persona de Jesús. I que aquest regal de Déu que és Jesús no ho és per a uns quants privilegiats sinó per a tota la humanitat.
Ens diu la tradició que els mags no eren solament de races diferents sinó també de diferent edat. N´hi havia un de jove. Això és important. Els diferents colors dels mags ens diuen que Jesús no és només per als occidentals, i això va fent-se realitat en els nostres temps, en què l´Església és cada cop menys europea i s´estén més i més per Amèrica i Àfrica, sense oblidar el futur d´Àsia. Les diferents edats dels mags ens diuen que Jesús també vol ser conegut pels joves, que vol ser el millor regal que hagin pogut rebre mai.
No ens cansem de donar testimoni de Jesús als joves. També ells poden posar-se en camí i començar una recerca apassionant que els durà a fer el descobriment més gran de les seves vides.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12