Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

11 de gener 2015, BAPTISME DEL SENYOR

Salm 28

Doneu al Senyor fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor,
honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,
adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat.

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la pau.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües,
ve el Senyor sobre les aigües torrencials.
La veu del senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa.

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la pau.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta
i al seu palau tot canta: Glòria!
El Senyor té el soli en les aigües diluvials,
hi seu el Senyor, rei per sempre.

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la pau.

Evangeli (Mc 1,7-11)

Evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant.» Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell, i es va sentir una veu des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut.»

Comentari evangèlic:

Una publicitat sorprenent

Quan una empresa vol posar al mercat un nou producte, primer de tot crida el departament de publicitat perquè endegui una campanya. Cal que els consumidors pensin que el producte és millor que tots els altres que hi ha al mercat i que sentin la necessitat de comprar-lo.
Una cosa semblant volia fer Joan Baptista per donar a conèixer Jesús al poble: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo... Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l´Esperit Sant». Una campanya espaterrant.
Però apareix Jesús, i la sorpresa és majúscula. Podem comparar-la, salvant les distàncies, amb l´aparició del papa Francesc el dia de la seva elecció. Un papa argentí, vingut \"de la fi del món\"! Tothom espera rebre la benedicció del papa, i el papa s´inclina per rebre la benedicció del poble. Al Jordà, es presenta Jesús venint de Natzaret (en pot sortir res de bo?) i, quan tothom espera el seu baptisme, es fa batejar per Joan. Un enviat de Déu sortit d´enmig del poble que es fa solidari amb ell, assumint com a propi el signe del baptisme amb aigua, manifestació de la necessitat de girar el cor cap al Senyor.
I així com des del primer moment es va fer palesa la sintonia del poble cristià amb el papa Francesc, en l´escena del baptisme es fa palesa la sintonia de Jesús amb Déu mateix, que li diu «Ets el meu Fill, el meu estimat», mentre es manifesta l´Esperit que els uneix.
Ja el profeta Isaïes havia previst que l´estil publicitari del Senyor és molt particular. Ofereix gratuïtament el millor aliment i la millor beguda, perquè el nostre Déu és més esplèndid i generós que ningú. També és generós a perdonar. I és un Déu de paraula. Una Paraula fecunda, que no torna al Senyor fins haver complert la missió encomanada. Jesús, la Paraula feta carn, no va tornar al Pare fins haver-nos obert les portes del Regne.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12