Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

7 de juny de 2015, CORPUS CHRISTI

Salm 115,(12-13.15-16.17-18 (R.: 13))

Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m´ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.

R. Invocant el nom del Senyor,
alçaré el calze per celebrar la salvació

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l´estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.

R. Invocant el nom del Senyor,
alçaré el calze per celebrar la salvació

Us oferiré una víctima d´acció de gràcies,
invocant el vostre nom,
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.

R. Invocant el nom del Senyor,
alçaré el calze per celebrar la salvació

Evangeli (Mc 14,12-16.22-26)

Lectura de l´evangeli segons sant Marc

El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l´anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l´anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus deixebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un home que duu una gerra d´aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre pregunta on l´allotjareu per poder menjar l´anyell pasqual amb els seus deixebles. Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà el sopar.» Els deixebles se n´anaren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen el sopar pasqual. I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això és el meu cos.» Després prengué el calze, digué l´acció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això és la meva sang, la sang de l´aliança, vessada per tots els homes. Us ho dic amb tota veritat: Ja no beuré més d´aquest fruit de la vinya fins el dia que en beuré de novell en el regne de Déu.» Després de cantar l´himne, sortiren cap a la muntanya de les Oliveres.

Comentari evangèlic:

Pacte de sang
Recordo haver vist alguna pel·lícula en què dues persones es fan cadascuna un tall al palmell de la mà i les ajunten perquè es barregin les sangs. És un pacte de sang, signe d´una unió indeleble. Es tracta d´una pràctica que cal evitar absolutament per l´alt risc de contagi de malalties com la SIDA o l´hepatitis, però cal reconèixer que té una força simbòlica brutal.
En temps de Moisès, Déu va proposar al poble d´Israel una aliança de fidelitat, i la van segellar amb la sang de vedells aspergida sobre l´altar i sobre el poble. L´aliança definitiva de Déu amb la humanitat sencera ha anat encara més enllà: ha estat segellada amb la sang del mateix Fill de Déu, “vessada per nosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats”.
Encara que, sobretot per raons higièniques, en les misses habituals no bevem tots del mateix calze, queda clar que la comunió amb el Cos de Crist té el mateix valor i significa el mateix: un pacte de sang entre Déu i nosaltres.
Un pacte en què ell ja ha fet la seva part. Ha donat la vida per salvar-nos, ens ha obert les portes del seu Regne. I nosaltres anem fent la nostra part quan procurem viure “en el Senyor”, és a dir, amb el pensament i el cor units a ell i obrant en coherència amb el que ell ens ha ensenyat.
Un pacte de sang entre dues persones és sagrat. Profanar-lo és una ofensa molt gran. En canvi, a vegades sembla que podem acostar-nos a l´eucaristia per simple rutina o com un joc sense importància. Ens cal recuperar la reverència i l´estupor davant de la grandesa de l´amor que se´ns dóna en l´eucaristia.
No vull dir que hàgim de tenir por per si Déu ens castigui per combregar malament. De fet, per ben preparats que estiguem, sempre haurem de dir ben de debò allò de “Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva”. Però sí que ens cal la consciència de saber que, en cada comunió, és ell qui entra a casa nostra, i que l´hem de rebre amb honor, amb agraïment i amb el propòsit de correspondre a l´amor que ell ens mostra.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12