Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

14 de maig de 2017 - DIUMENGE V DE PASQUA

Salm 32

Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l’arpa els vostres cants.

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l’amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R.

Evangeli (Jn 14, 1-12)

Evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no vénen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.»

Comentari evangèlic:

Fer el que Jesús feia.

El Paisatge dels Genis és una proposta turística que permet descobrir el paisatge que va inspirar l’obra i la personalitat de quatre gans artistes de la nostra terra: Antoni Gaudí a Reus, Joan Miró a Mont-roig, Pau Casals al Vendrell i Pablo Picasso a Horta.
Els que no pertanyem a aquesta categoria singular d’éssers humans tenim tendència a pensar que els genis són persones que han nascut així. En canvi, Thomas Edison deia que la genialitat es compon d’un 1% d’inspiració i un 99% de transpiració, és a dir, d’esforç i suor. I el mateix Picasso deia que l’important era que, quan arribés la inspiració, el trobés treballant.
Els cristians som els que estem convençuts que Jesús és el camí, la veritat i la vida, i que entre ell i el Pare hi ha més que connexió o sintonia: hi ha unitat real, de manera que qui coneix Jesús coneix el Pare. El que passa és que això ens pot dur a una conclusió errònia: pensar que, com que tot estava escrit i formava part del pla de Déu, tota la peripècia vital de Jesús, que a nosaltres ens sembla inabastable, per a ell havia de ser bufar i fer ampolles. Jesús com el més gran de tots els genis, que duu a terme sense despentinar-se allò que és impossible a la resta dels humans.
Per això, ara que celebrem la Pasqua i posem la mirada en Jesús glorificat, cal que no oblidem que l’esforç, el risc, el sofriment que va afrontar al llarg de la seva vida i especialment en la seva passió i mort en creu, no van ser comèdia. Van ser el 99% de transpiració sobre el qual es va fonamentar la inspiració de la seva victòria sobre el pecat i la mort en la resurrecció.
Això explica que Jesús acabi reptant-nos a fer les obres que ell fa, i fins i tot de més grans. Ens commina a posar-hi també la nostra suor, el nostre risc, el nostre esforç. Perquè ell ens ha obert el camí, també nosaltres podem orientar la nostra vida vers l’amor, el servei, el perdó i l’entrega als altres. I així es va estenent i actualitzant, com l’ona que neix de l’impacte d’una pedra en l’aigua d’un llac, l’obra salvadora de Jesús per a tota la humanitat.

Jordi Vila
Consiliari de l’equip Reus-12