Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

24 d´abril 2016, V DIUMENGE DE PASQUA

Salm 144

El Senyor és compassiu i beningne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre Regne
i parlin de la vostra potència.

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu Regne.
El vostre Regne s’estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions.

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Evangeli (Jo 13:31-33a, 34-35)

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús els digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu es glorificarà en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.

Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimee-vos també vosaltres, Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

Comentari evangèlic:

Dos rostres i tres ulls

El fet que el text de l´evangeli d´avui sigui tan breu fa que destaqui encara més el manament nou que Jesús ens dóna: que ens estimem els uns als altres tal com ell ens ha estimat.
Penso que el logo de l´Any de la Misericòrdia que estem vivint ens ajuda a penetrar en aquest misteri de l´amor de Jesús que ha d´esdevenir amor nostre.
Destaca sobretot la figura de Jesús Bon Pastor que carrega l´ovella damunt les seves espatlles. Jesús porta a les mans i als peus les ferides de la crucifixió, que són el signe més lluminós del seu amor radical per nosaltres. És a la creu on es va consumar la seva entrega. Allà va poder dir: tot s´ha complert.
L´ovella a les espatlles del bon pastor s´ha convertit en un ésser humà. La imatge m´evoca també, per aquest motiu, la paràbola del bon samarità, que es fa càrrec de l´home malferit i el carrega damunt la seva cavalcadura fins a l´hostal.
Els dos rostres estan en contacte, el gest i l´expressió són de serena tendresa. L´amor de Jesús no és un acte de filantropia abstracta. Ell, com a bon pastor, coneix cada ovella. L´amor cristià no es redueix a fer el bé, sinó que implica el contacte, el vincle personal amb el proïsme.
I, finalment, el detall que més crida l´atenció. Hi ha dos rostres i només tres ulls. És que un dels ulls és alhora de Jesús i de l´home carregat a coll. Hi ha una fusió de les mirades. Una manera subtil i profunda de presentar el manament nou de Jesús: estimar tal com Jesús ens ha estimat vol dir també mirar tal com Jesús ens ha mirat. Apropiar-nos la manera de mirar de Jesús. Aprendre a mirar amb els seus ulls.
Quan estimem així, entrem en la dinàmica divina, representada en el logo per l´ametlla, tan present en les pintures romàniques. Viure l´amor a l´estil de Jesús és el camí que ens fa entrar en la glòria del Pare i del Fill.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12