Pregària

 

 

 

Quan anem a pregar, hem de tenir la convicció que Déu ens hi espera. Ben cert que Déu és pertot. Però és a l'interior del nostre ésser on ens convida a trobar-lo per a aquest diàleg d'amor que és l'oració.

HENRI CAFFAREL. Cent cartes sobre la pregària

[ Més oracions ]

 

Magnificat

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions
Em diran benaurada,
Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
Dispersa els homes de cor altiu,
Derroca els poderosos del soli
I exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
I els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
Com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

 

Mare de Déu de les llars
pregueu per nosaltres!!