Pregària

 

 

 

Quan anem a pregar, hem de tenir la convicció que Déu ens hi espera. Ben cert que Déu és pertot. Però és a l'interior del nostre ésser on ens convida a trobar-lo per a aquest diàleg d'amor que és l'oració.

HENRI CAFFAREL. Cent cartes sobre la pregària

[ Més oracions ]

 

Oh, tu que ets a casa teva...

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
deixa’m trobar-me amb tu
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
t’adoro, Déu meu,
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
lloa’t siguis, Senyor,
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
m’ofereixo al teu amor,
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
guarda’m de tot mal
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
que sorgeixi la teva alegria
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
fes-me viure de tu
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
vull el que tu vols
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
reuneix l’univers
en el fons del meu cor.

Oh Tu que ets a casa teva en el fons del meu cor,
glorifica el teu sant nom
en el fons del meu cor.

 


* P. Henri Caffarel